1. Polska 12 lotów
2. Francja 4 loty
3. Bułgaria 2 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Niemcy 2 loty
6. Portugalia 2 loty
7. Stany Zjednoczone 2 loty
8. Wielka Brytania 2 loty